Img
Моделот на Фајнман: Како вашето дете да стане врвен ученик

Денес, на 11 Мај, го одбележуваме роденденот на големиот научник Ричард Фајнман, еден од најистакнатите умови на 20 век.

Ричард Фајнман, еден од најистакнатите научници на 20 век, не беше познат само по неговите откритија во физиката, туку и по неговиот уникатен пристап кон учењето и пренесувањето знаења. Со љубопитноста и страста за разбирање сложени концепти, тој служи како инспирација за многу ученици и научници. Во IQ UP! ја вградивме оваа филозофија во нашите програми за да инспирираме и обучиме нова генерација ученици, иноватори и лидери. Драги родители, еве како можете да му помогнете на вашето дете да стане врвен ученик, следејќи го моделот на Фајнман.

Објаснувајте како на почетник

Кога Фајнман учеше нешто ново, се обидуваше да го објасни како да му предава на некој што не го познава предметот. Во IQ UP! нашите наставници го користат истиот пристап во нашата методологија, охрабрувајќи ги децата да ги објаснат концептите на јасен и креативен начин. Во нашите модерни и забавно дизајнирани училници секој проблем е разложен на активности што ги вовлекуваат учениците во процесот, овозможувајќи им да се чувствуваат самоуверени во своето знаење

Разложете го концептот на едноставни делови

Големите концепти изгледаат застрашувачки на прв поглед, но нивното разложување на основни елементи ги прави полесни за разбирање. Во IQ UP! секоја сложена тема е поделена на практични модули за полесно совладување. Така, вашето дете постепено ќе се снаоѓа и со најтешките концепти.

Проверете го сопственото знаење

Откако ќе се објасни концептот на поедноставен начин, треба да се утврдат области кои сè уште не се јасни или прашања што остануваат неодговорени. Во IQ UP! секој модул завршува со интерактивни активности, дискусии, квизови, решавање загатки и предизвици за да се оцени разбирањето и да се идентификуваат области каде што вашето дете може да го подобри своето знаење.

Создавајте сопствени примери

Еден од најдобрите начини да бидете сигурни дека вашето дете го разбира материјалот е да создадете сопствени примери и асоцијации. Во IQ UP! децата се охрабруваат да создаваат свои проекти и експерименти што ги рефлектираат научените концепти, развивајќи ги нивната креативност и индивидуален израз.

 

Поврзете го со други концепти

Фајнман веруваше во поврзување на новите концепти со веќе познати идеи. Во програмите на IQ UP! различни предмети како математика, физика и технологија се комбинираат за да се создаде интегриран пристап кон учењето, покажувајќи им на децата како тие природно се надополнуваат.

Заклучок

Моделот на Фајнман нуди практичен и ефективен пристап кон учењето. Користејќи ги техниките на објаснување, разложување, проверка на знаењето, создавање примери и поврзување концепти, вашето дете може да стане врвен ученик во кој било предмет. Програмите на IQ UP! се развиени со оваа филозофија, обезбедувајќи им на учениците целосно разбирање и способност да го применат наученото. Применувајќи го овој пристап во секојдневието, вашите деца ќе бидат инспирирани од Фајнман и ќе научат како со доверба и разбирање да ги совладаат и најтешките предизвици во светот околу нив.